วิธีการสั่งซื้อ

วิธีการสมัครและใช้งาน Airpay Application

รายละเอียดได้ที่: https://app.airpay.in.th/th/faq

สั่งซื้อแบบเลือกชำระเงินปลายทาง

 

สั่งซื้อแบบโอนเงินหรือAirpay

Scroll