KGG IT : อันดับ 1 เรื่อง Gaming Gear และอุปกรณ์ไอที ทั้งค้าปลีกและส่ง ราคากันเอง

สาย VGA inhall M/M 3+9 Yh-3102-5M ทองแดงแท้

339 450 -25%

สถานะสินค้า : สินค้าติดต่อเจ้าหน้าที่

สี : สีดำ

หมวดหมู่ : INHALL - สัญญาณภาพ

สถานะ :

น้ำหนัก : 500 กรัม

สาย VGA inhall M/M 3+9 Yh-3102-5M ทองแดงแท้
ติดต่อเจ้าหน้าที่ : ‡æ‘Ë¡‡æ◊ËÕπ

สาย VGA inhall M/M 3+9 Yh-3102-5M ทองแดงแท้

  • สาย VGA ,สาย D-SUB หรือสาย RGB คือสายสัญญาณภาพแบบอะนาล็อก
  • แบบเดียวกันแต่ชื่อเรียกต่างกันเท่านั้น สายVGA inhal  เป็นสายทีมีคุณภาพดี
  •  ป้องกันสัญญาณรบกวนได้ดี สายสัญญาณประกอบด้วย สายสัญญาณภาพหลัก3เส้น RBG (ให้สีภาพ แดง/ฟ้า/เขียว) และสายสัญญาณย่อยประกอบ อีก 6 สาย
  • สายทั้งหมดเป็นทองแดงแท้ ทำให้คุณภาพสัญญาณภาพที่ได้มีคุณภาพดีไม่ผิดเพี้ยน
  • รับประกัน 3 เดือน
  • สาย VGA ,สาย D-SUB หรือสาย RGB คือสายสัญญาณภาพแบบอะนาล็อก
  • แบบเดียวกันแต่ชื่อเรียกต่างกันเท่านั้น สายVGA inhal  เป็นสายทีมีคุณภาพดี
  •  ป้องกันสัญญาณรบกวนได้ดี สายสัญญาณประกอบด้วย สายสัญญาณภาพหลัก3เส้น RBG (ให้สีภาพ แดง/ฟ้า/เขียว) และสายสัญญาณย่อยประกอบ อีก 6 สาย
  • สายทั้งหมดเป็นทองแดงแท้ ทำให้คุณภาพสัญญาณภาพที่ได้มีคุณภาพดีไม่ผิดเพี้ยน
  • รับประกัน 3 เดือน
Scroll